sobota, 5 lutego 2011

Wywiad z Juliusem Evolą

...Tak samo jak istnieje stan zniechęcenia z powodu ubóstwa, istnieje stan zniechęcenia spowodowany bogactwem i dobrobytem. ‘Zamożne społeczeństwa’, wolne od głodu i ubóstwa, dalekie są od sprzyjania autentycznej duchowości; przeciwnie, wśród nowych pokoleń zaobserwować można gwałtowną i destruktywną rewoltę przeciw systemowi oraz bezsensownej egzystencji...