poniedziałek, 20 września 2010

Reakcjonista nr XI

Ariya wciąż czuwają na Sępim Szczycie - Julius Evola
Moje poszukiwanie źródeł i Tradycji - Julius Evola
Polska bibliografia Juliusa Evoli - Suplement 2009
Ujeżdżanie tygrysa - Titus Burckhardt
Wpływ cywilizacji islamskiej na świat Zachodu - René Guénon
Islamski ezoteryzm - René Guénon
At-Tawhîd - René Guénon
Monoteizm a angelologia - René Guénon
O "guru" i duchowym kierownictwie - Rama P. Coomaraswamy
Katolicki głos Philosophia Perennis - Wywiad z Ramą P. Coomaraswamy
Gibelińska teologia imperialna w pracach Juliusa Evoli - Marek Rostkowski
Symbolika bóstwa lwiogłowego - KS
Ku hierokracji - Adam Danek
Claudio Mutti o recepcji myśli evoliańskiej na Węgrzech - Ronald Lasecki
Charles Le Gai Eaton - In Memoriam - Marek Rostkowski
Recenzje - Warto nie tylko przeczytać

niedziela, 11 lipca 2010

René Guénon - Postulaty racjonalizmu

...Racjonalizm charakteryzowany jest zasadniczo przez wiarę w wyższość rozumu, proklamowaną jako istny ‘dogmat’ i związaną z negacją tego wszystkiego, co należy do porządku ponadindywidualnego, zwłaszcza zaś czystej intelektualnej intuicji, co w sposób logiczny pociąga za sobą wykluczenie wszelkiej, prawdziwej metafizycznej wiedzy. Ta sama negacja pociąga za sobą odrzucenie wszelkiego duchowego autorytetu, który z konieczności wywodzi się z ‘ponadludzkiego’ źródła...

sobota, 12 czerwca 2010

René Guénon - Jakość oraz ilość

...Stwierdzenie, iż każda zamanifestowana istota złożona jest z 'formy' oraz 'materii' równa się stwierdzeniu, że jej egzystencja z konieczności wywodzi się jednocześnie z esencji i substancji, w związku z czym w każdej istocie jest coś korespondującego zarówno z jedną, jak i drugą z owych zasad, w ten sposób, iż istota jest swego rodzaju rezultatem ich połączenia, lub mówiąc ściślej, rezultatem akcji wywartej przez zasadę aktywną, Esencję, na zasadzie pasywnej, Substancji...

niedziela, 6 czerwca 2010

René Guénon - Iluzja statystyki

...Statystyka oznacza w rzeczywistości zliczanie mniejszej lub większej ilości faktów, które są rzekomo ściśle podobne, ponieważ gdyby takie nie były, ich dodawanie nie miałoby sensu; oczywistym jest to, że uzyskany w ten sposób obraz jest deformacją prawdy i w im mniejszym stopniu brane pod uwagę fakty są podobne lub rzeczywiście porównywalne, lub im większe jest relatywne znaczenie i złożoność powiązanych z nimi elementów jakościowych, tym większa jest deformacja...

czwartek, 3 czerwca 2010

René Guénon - Wojna i pokój

...Pod jakimkolwiek względem i na jakiejkolwiek płaszczyźnie rozpatrywalibyśmy wojnę, można powiedzieć, iż zasadniczym powodem jej zaistnienia jest konieczność położenia kresu nieładowi i przywrócenia porządku. Innymi słowy, jest ona związana ze zjednoczeniem wielości za pomocą środków przynależnych samemu światu wielości; w tym świetle, i tylko tym świetle, wojnę uznać można za uzasadnioną ... Konsekwentnie, celem wojny jest zaprowadzenie pokoju...

wtorek, 27 kwietnia 2010

Reakcjonista nr V i VI - ponownie w dystrybucji

Nr V:

Martin Lings - René Guénon
Frithjof Schuon - Słowo o René Guénonie
William H. Kennedy - René Guénon a rzymski katolicyzm
René Guénon - Sacrum i profanum
René Guénon - Tradycja versus zwyczaj
René Guénon - Opozycja władz kapłańskiej i królewskiej
Julius Evola - Aryjska istota buddyjskiej Doktryny Przebudzenia
Julius Evola - Dwa aspekty płci
Julius Evola - Tragedia rumuńskiej Żelaznej Gwardii: Codreanu
Julius Evola - Rewolucja - Kontrrewolucja - Tradycja
Wywiad z Frithjofem Schuonem
Ananda K. Coomaraswamy - Pierwotna mentalność
Marek Rostkowski - Ezoteryczna teologia wojny cz. I
KS - Kalki - zwiastun odrodzenia
Marek Rostkowski - Al-Kaaba. Uraniczna hierofania islamu
Marek Rostkowski - Frithjof Schuon
KS - Yukio Mishima - Yukoku
Recenzje - Warto nie tylko przeczytać

Nr VI:

Martin Lings- Frithjof Schuon i René Guénon
Huston Smith - Ezoteryzm a egzoteryzm: przypadek Frithjofa Schuona
Frithjof Schuon - Sophia Perennis a teoria ewolucji i rozwoju
Julius Evola - Suwerenność - Autorytet - Imperium
Julius Evola - Od plebejskiej myśli narodowej do europejskiej jedności
Julius Evola - O Ciemnym Wieku
Julius Evola - W obliczu upadku Zachodu
Ankieta - Istota prawicy
Ananda K. Coomaraswamy - Symbole i ich interpretacja
Rama P. Coomaraswamy - Philosophia Perennis a sensus catholicus
Marek Rostkowski - Ezoteryczna teologia wojny cz. II
Adam Danek - Armia - ostoja ładu
A. de Benoist, C. Champetier - Morfologia nowoczesności według Nowej Prawicy
Recenzje - Warto nie tylko przeczytać