piątek, 30 grudnia 2011

Reakcjonista nr XIV

Sophia Perennis - Frithjof Schuon
Różaniec jako droga duchowa (cz. II) - Jean Hani
Jakie jest duchowe znaczenie cywilizacji? - Martin Lings
Cykl arturiański - Julius Evola
Mistrzowie Prawicy: Józef de Maistre - Julius Evola
Pod znakiem pióra i miecza (cz. II) - Marek Rostkowski
Chrześcijański etos wojny świętej w średniowiecznej Europie (cz. I) - Tomasz Tulejski
Tradycja jako przekaz - Adam Danek
Nauka o społeczeństwie organicznym - Adam Danek
Erotyzm i Imperium - Aleksander Dugin
Recenzje - Warto nie tylko przeczytać

Reakcjonista nr XII-XIII - ponownie w dystrybucji

piątek, 8 kwietnia 2011

Reakcjonista nr XII-XIII

W bliskim otoczeniu szejka Abdula Wahida - René Guénona - Jean-Louis Michon
Chrześcijaństwo oczami René Guénona - Rama P. Coomaraswamy
Swastyka jako symbol polarny w interpretacji René Guénona - Marek Rostkowski
Tradycjonalizm: dziedzictwo René Guénona dzisiaj - Wywiad z M. Sedgwickiem
Iluzja "zwyczajnego życia" - René Guénon
Uniformizm przeciwko jedności - René Guénon
Łańcuch światów - René Guénon
Społeczeństwo - Kryzys patriotyzmu - Julius Evola
Baron Ungern czczony w mongolskich świątyniach - Julius Evola
Polska bibliografia Juliusa Evoli - Suplement 2010
Tradycyjny symbolizm a współczesny empiryzm - Titus Burckhardt
Różaniec jako droga duchowa (cz. I) - Jean Hani
"Wszystkie religie pochodzą od Boga" - Wywiad z Seyyedem Hosseinem Nasrem
Katolicki szaniec Tradycji - Czterdzieści lat apostolatu FSSPX - Marek Rostkowski
Pod znakiem pióra i miecza (cz. I) - Marek Rostkowski
Ofiara, śmierć i odrodzenie - KS
Dlaczego nastąpił Upadek - Adam Danek
Wątki ezoteryczne w koncepcjach geopolitycznych - Adam Danek
Krytyka książki "Przeciwko współczesnemu światu" M. Sedgwicka - Róbert Horváth
Recenzje - Warto nie tylko przeczytać

sobota, 5 lutego 2011

René Guénon - Idea środka w tradycjach starożytności

...Środek jest przede wszystkim początkiem, punktem wyjścia wszechrzeczy; jest pryncypialnym punktem, bez formy, bez wymiarów, a tym samym niepodzielnym i jedynym wyobrażeniem, które można nadać pierwotnej Jedności. To z niego, poprzez promieniowanie, tworzone są wszelkie rzeczy, tak jak jedność tworzy ilości bez jakiejkolwiek zmiany czy poruszenia własnej esencji. Mamy tutaj do czynienia z całkowitą równoległością dwóch sposobów ekspresji, symbolizmu geometrycznego i numerycznego...

Wywiad z Juliusem Evolą

...Tak samo jak istnieje stan zniechęcenia z powodu ubóstwa, istnieje stan zniechęcenia spowodowany bogactwem i dobrobytem. ‘Zamożne społeczeństwa’, wolne od głodu i ubóstwa, dalekie są od sprzyjania autentycznej duchowości; przeciwnie, wśród nowych pokoleń zaobserwować można gwałtowną i destruktywną rewoltę przeciw systemowi oraz bezsensownej egzystencji...