czwartek, 3 kwietnia 2014

Julius Evola - Na antypodach modernizmu. Pisma wybrane

SPIS TREŚCI

Słowo od redaktora

Marek Rostkowski – BUNT W IMIĘ PORZĄDKU. Julius Evola: Płomień Tradycji w świecie ruin

Rozdział 1. INSPIRACJE
1.1 Moje poszukiwanie źródeł i Tradycji

Rozdział 2. METAFIZYKA
2.1 Doktryna dwóch natur
2.2 Dwa aspekty płci

Rozdział 3. REALIZACJA DUCHOWA
3.1 Ariya wciąż czuwają na Sępim Szczycie
3.2 Metafizyka górskich szczytów
3.3 Ograniczenia inicjacyjnej regularności

Rozdział 4. TEOLOGIA WOJNY
4.1 Rasa a wojna: aryjska koncepcja walki
4.2 Znaczenie krucjat

Rozdział 5. TEOLOGIA POLITYCZNA
5.1 Rewolucja – Kontrrewolucja – Tradycja
5.2 Od plebejskiej myśli narodowej do europejskiej jedności
5.3 Królewskość
5.4 Suwerenność – Autorytet – Imperium
5.5 Prawo – Państwo – Imperium
5.6 Państwo organiczne – totalitaryzm

Rozdział 6. FILOZOFIA
6.1 Osobowość – wolność – hierarchia
6.2 Bycie sobą
6.3 René Guénon i guénoniański scholastycyzm

Rozdział 7. HISTORIOZOFIA
7.1 Wielość i dwoistość cywilizacji
7.2 Złoty Wiek
7.3 O Ciemnym Wieku
7.4 Historia a historycyzm

Rozdział 8. EUROPA – ZACHÓD
8.1 W obliczu upadku Zachodu
8.2 Przeciwko neopoganom
8.3 My, antyeuropejczycy

Rozdział 9. WYWIADY
9.1 Wyczekująca neutralność, nie kapitulacja!
9.2 Usprawiedliwiony pesymizm?

Rozdział 10. KORESPONDENCJA
10.1 List od René Guénona (I)
10.2 List od René Guénona (II)
10.3 List od René Guénona (VII)
10.4 List od René Guénona (VIII)
10.5 List od René Guénona (IX)
10.6 List od René Guénona (X)
10.7 List do Carla Schmitta (I)
10.8 List do Carla Schmitta (II)
10.9 List do Mircei Eliadego (I)
10.10 List do Mircei Eliadego (II)
10.11 List do Mircei Eliadego (III)

ANEKS
Bibliografia Juliusa Evoli w języku polskim (1981-2012)

Źródła tekstów