piątek, 30 grudnia 2011

Reakcjonista nr XIV

Sophia Perennis - Frithjof Schuon
Różaniec jako droga duchowa (cz. II) - Jean Hani
Jakie jest duchowe znaczenie cywilizacji? - Martin Lings
Cykl arturiański - Julius Evola
Mistrzowie Prawicy: Józef de Maistre - Julius Evola
Pod znakiem pióra i miecza (cz. II) - Marek Rostkowski
Chrześcijański etos wojny świętej w średniowiecznej Europie (cz. I) - Tomasz Tulejski
Tradycja jako przekaz - Adam Danek
Nauka o społeczeństwie organicznym - Adam Danek
Erotyzm i Imperium - Aleksander Dugin
Recenzje - Warto nie tylko przeczytać

Reakcjonista nr XII-XIII - ponownie w dystrybucji