czwartek, 24 grudnia 2009

Korekta przekładu "Tradycja versus zwyczaj"

...Tam, gdzie nie pozostaje już nic tradycyjnego, ludzie świadomie bądź nieświadomie starają się zastąpić rzeczywistą tradycję rodzajem parodii, która może, że się tak wyrażę, wypełnić pustkę zostawioną przez jej nieobecność. Nie wystarczy zatem powiedzieć, że zwyczaj całkowicie różni się od tradycji, ponieważ prawda jest taka, że znajduje się z nią w jaskrawym kontraście oraz na różne sposoby ułatwia on rozpowszechnianie i podtrzymanie antytradycyjnego ducha...

poniedziałek, 21 grudnia 2009

René Guénon - teksty wybrane

Chaos społeczny

...Jest aż nazbyt jasnem, że lud nie może udzielać władzy, której sam nie posiada: prawdziwa władza nie może pochodzić skądinąd, jak tylko z góry. Dlatego, zauważmy to mimochodem, władza nie może zostać uprawniona, jak tylko przez coś wyższego nad porządek społeczny, czyli przez autorytet duchowy; jeżeli jest inaczej, będzie to tylko karykatura władzy, jedynie "stan faktyczny", jednak z braku zasady nieusprawiedliwiony, w którym panować może jedynie nieporządek i zamieszanie...

Reforma współczesnej mentalności

...Współczesna cywilizacja jawi się w historii jako prawdziwa anomalia: ze wszystkich znanych cywilizacji jest ona jedyną rozwiniętą w czysto materialnym kierunku oraz jedyną nie opartą na jakiejkolwiek zasadzie wyższego porządku. Temu materialnemu rozwojowi, będącemu obecnie w toku już od kilku stuleci oraz kontynuowanemu we wciąż wzrastającym tempie, towarzyszył intelektualny regres, którego w żaden sposób nie można zrekompensować...

Symbolika Graala

...Utrata Graala lub któregoś z jego symbolicznych równoważników oznacza ostatecznie utratę tradycji wraz z wszystkim tym, co ona wnosi; ale, prawdę mówiąc, taka tradycja jest raczej ukryta niż utracona lub przynajmniej może być utracona jedynie w przypadku owych wtórnych centrów, które przestały być w bezpośrednim związku z najwyższym centrum. To ostatnie natomiast zachowuje nietknięty depozyt tradycji i nie zostaje nadwerężone zmianami, jakie dokonują się w świecie zewnętrznym...

piątek, 13 listopada 2009

Ananda Coomaraswamy - Wschodnia mądrość i Zachodnia wiedza

...Jeśli Guénon dąży do tego, by Zachód zwrócił się ku Wschodniej metafizyce, nie jest tak dlatego, że jest ona Wschodnia, lecz dlatego, że jest metafizyką. Jeżeli "Wschodnia" metafizyka różniłaby się od "Zachodniej" - podobnie jak prawdziwa filozofia różni się od tego, co często określa się tym mianem na współczesnych uniwersytetach - jedna lub druga nie byłaby metafizyką. To od metafizyki odwrócił się Zachód w swym desperackim dążeniu by żyć samym chlebem...

poniedziałek, 28 września 2009

Reakcjonista nr VII - ponownie w dystrybucji

Marek Rostkowski - Ananda Kentish Coomaraswamy
Ananda K. Coomaraswamy - Umysł i Mit
Julius Evola - Ograniczenia inicjacyjnej regularności
Julius Evola - Bycie sobą
Julius Evola - Państwo organiczne - Totalitaryzm
René Guénon - Idea środka w tradycjach starożytności
René Guénon - Reforma współczesnej mentalności
Titus Burckhardt - Uniwersalność sztuki sakralnej
Frithjof Schuon - Filozofia, teologia, metafizyka
Adam Danek - Friedrich Hielscher
Marcin Kwaśniewski - Konsumpcjonizm jako quasi-sacrum... cz. I
Marek Rostkowski - Martin Lings
Recenzje - Warto nie tylko przeczytać

piątek, 14 sierpnia 2009

Korekta przekładu "Przeciwko neopoganom"

..."Pogaństwo" jest, zasadniczo, tendencyjnym i sztucznym pojęciem, które z trudnością pokrywa się z historyczną rzeczywistością tego, czym przedchrześcijański świat był zawsze w swych normalnych przejawach, niezależnie od kilku dekadenckich elementów i aspektów wywodzących się ze zdegenerowanych pozostałości dawnych kultur...

poniedziałek, 20 lipca 2009

Reakcjonista nr IX-X

Marek Rostkowski - Seyyed Hossein Nasr: w hołdzie Martinowi Lingsowi
Marek Rostkowski - Hadżdż - duchowa podróż ku wewnętrznej transformacji
Marek Rostkowski - Hiszpański młot na lewicę: Juan Donoso Cortés
Julius Evola - Rasa a wojna: aryjska koncepcja walki
Julius Evola - Znaczenie krucjat
René Guénon - Promienne i płomienne serce
René Guénon - Synteza, synkretyzm i prawo korespondencji
Ananda Coomaraswamy - Bhagavad Gita
Frithjof Schuon - Wielkość ludzkiego powołania
Titus Burckhardt - Pielgrzymka do grobu Mulay’a at-Tayyib’iego
Wywiad z S. H. Nasrem - Święte księgi, społeczeństwo i tradycyjna wiedza
Marek Rostkowski - Theos ek petras - Mitra i jego misteria według Juliusa Evoli
KS - Ernst Jünger - szturm jako doświadczenie inicjacyjne
Adam Danek - Linia i koło - rzecz o czasie
Dawid E. Madejski - Ideowy wizerunek cesarza jako naśladowcy Chrystusa
Marcin Kwaśniewski - Konsumpcjonizm jako quasi-sacrum... cz. II
Patrick Boch - Państwo sakralne - tradycyjna doktryna prawowitości państwa
Wywiad z P. Bochem - współzałożycielem Integral Tradition Publishing
Recenzje - Warto nie tylko przeczytać

wtorek, 3 lutego 2009

Reakcjonista nr VIII

Marek Rostkowski - Julius Evola i metafizyka wspinaczki górskiej
H. T. Hansen - Julius Evola a narodowy socjalizm
Julius Evola - Królewskość
Julius Evola - Złoty Wiek
Julius Evola - Dwie drogi w zaświatach
Julius Evola - Cesarz Julian
Julius Evola - O tradycji islamu
Julius Evola - O magicznym postrzeganiu życia
Julius Evola - Unicestwienie demona dialektyki
Julius Evola - Prawo, państwo, imperium
Julius Evola - Osobowość - Wolność - Hierarchia
Julius Evola - René Guénon i guénoniański scholastycyzm
Recenzje - Warto nie tylko przeczytać