wtorek, 27 kwietnia 2010

Reakcjonista nr V i VI - ponownie w dystrybucji

Nr V:

Martin Lings - René Guénon
Frithjof Schuon - Słowo o René Guénonie
William H. Kennedy - René Guénon a rzymski katolicyzm
René Guénon - Sacrum i profanum
René Guénon - Tradycja versus zwyczaj
René Guénon - Opozycja władz kapłańskiej i królewskiej
Julius Evola - Aryjska istota buddyjskiej Doktryny Przebudzenia
Julius Evola - Dwa aspekty płci
Julius Evola - Tragedia rumuńskiej Żelaznej Gwardii: Codreanu
Julius Evola - Rewolucja - Kontrrewolucja - Tradycja
Wywiad z Frithjofem Schuonem
Ananda K. Coomaraswamy - Pierwotna mentalność
Marek Rostkowski - Ezoteryczna teologia wojny cz. I
KS - Kalki - zwiastun odrodzenia
Marek Rostkowski - Al-Kaaba. Uraniczna hierofania islamu
Marek Rostkowski - Frithjof Schuon
KS - Yukio Mishima - Yukoku
Recenzje - Warto nie tylko przeczytać

Nr VI:

Martin Lings- Frithjof Schuon i René Guénon
Huston Smith - Ezoteryzm a egzoteryzm: przypadek Frithjofa Schuona
Frithjof Schuon - Sophia Perennis a teoria ewolucji i rozwoju
Julius Evola - Suwerenność - Autorytet - Imperium
Julius Evola - Od plebejskiej myśli narodowej do europejskiej jedności
Julius Evola - O Ciemnym Wieku
Julius Evola - W obliczu upadku Zachodu
Ankieta - Istota prawicy
Ananda K. Coomaraswamy - Symbole i ich interpretacja
Rama P. Coomaraswamy - Philosophia Perennis a sensus catholicus
Marek Rostkowski - Ezoteryczna teologia wojny cz. II
Adam Danek - Armia - ostoja ładu
A. de Benoist, C. Champetier - Morfologia nowoczesności według Nowej Prawicy
Recenzje - Warto nie tylko przeczytać