piątek, 13 listopada 2009

Ananda Coomaraswamy - Wschodnia mądrość i Zachodnia wiedza

...Jeśli Guénon dąży do tego, by Zachód zwrócił się ku Wschodniej metafizyce, nie jest tak dlatego, że jest ona Wschodnia, lecz dlatego, że jest metafizyką. Jeżeli "Wschodnia" metafizyka różniłaby się od "Zachodniej" - podobnie jak prawdziwa filozofia różni się od tego, co często określa się tym mianem na współczesnych uniwersytetach - jedna lub druga nie byłaby metafizyką. To od metafizyki odwrócił się Zachód w swym desperackim dążeniu by żyć samym chlebem...