sobota, 23 stycznia 2016

Reakcjonista nr XVII

Wedanta a zachodnia tradycja (cz. II) - Ananda Coomaraswamy
O świętych językach - René Guénon
Państwa i partie - Apoliteia - Julius Evola
Choroba europejskiej kultury - Julius Evola
Cywilizacja Matki - Julius Evola
Duchowość góry - Julius Evola
Polska bibliografia Juliusa Evoli - Suplement 2013-2015
Mircea Eliade i homo religiosus (cz. II) - Maciej Zborek
Filozofia i poezja w ujęciu tradycjonalistycznym - Adam Danek
Wspomnienie o Juliusie Evoli - Wywiad z Renato del Ponte
Islam w Europie - Ankieta "Reakcjonisty"
Recenzje - Warto nie tylko przeczytać

czwartek, 3 kwietnia 2014

Julius Evola - Na antypodach modernizmu. Pisma wybrane

SPIS TREŚCI

Słowo od redaktora

Marek Rostkowski – BUNT W IMIĘ PORZĄDKU. Julius Evola: Płomień Tradycji w świecie ruin

Rozdział 1. INSPIRACJE
1.1 Moje poszukiwanie źródeł i Tradycji

Rozdział 2. METAFIZYKA
2.1 Doktryna dwóch natur
2.2 Dwa aspekty płci

Rozdział 3. REALIZACJA DUCHOWA
3.1 Ariya wciąż czuwają na Sępim Szczycie
3.2 Metafizyka górskich szczytów
3.3 Ograniczenia inicjacyjnej regularności

Rozdział 4. TEOLOGIA WOJNY
4.1 Rasa a wojna: aryjska koncepcja walki
4.2 Znaczenie krucjat

Rozdział 5. TEOLOGIA POLITYCZNA
5.1 Rewolucja – Kontrrewolucja – Tradycja
5.2 Od plebejskiej myśli narodowej do europejskiej jedności
5.3 Królewskość
5.4 Suwerenność – Autorytet – Imperium
5.5 Prawo – Państwo – Imperium
5.6 Państwo organiczne – totalitaryzm

Rozdział 6. FILOZOFIA
6.1 Osobowość – wolność – hierarchia
6.2 Bycie sobą
6.3 René Guénon i guénoniański scholastycyzm

Rozdział 7. HISTORIOZOFIA
7.1 Wielość i dwoistość cywilizacji
7.2 Złoty Wiek
7.3 O Ciemnym Wieku
7.4 Historia a historycyzm

Rozdział 8. EUROPA – ZACHÓD
8.1 W obliczu upadku Zachodu
8.2 Przeciwko neopoganom
8.3 My, antyeuropejczycy

Rozdział 9. WYWIADY
9.1 Wyczekująca neutralność, nie kapitulacja!
9.2 Usprawiedliwiony pesymizm?

Rozdział 10. KORESPONDENCJA
10.1 List od René Guénona (I)
10.2 List od René Guénona (II)
10.3 List od René Guénona (VII)
10.4 List od René Guénona (VIII)
10.5 List od René Guénona (IX)
10.6 List od René Guénona (X)
10.7 List do Carla Schmitta (I)
10.8 List do Carla Schmitta (II)
10.9 List do Mircei Eliadego (I)
10.10 List do Mircei Eliadego (II)
10.11 List do Mircei Eliadego (III)

ANEKS
Bibliografia Juliusa Evoli w języku polskim (1981-2012)

Źródła tekstów

czwartek, 23 stycznia 2014

Reakcjonista nr XVI

Mroczny wiek - René Guénon
Feminizm a zakrywanie kobiet - Rama P. Coomaraswamy
Wschód i Zachód - węzeł gordyjski - Julius Evola
Polska bibliografia Juliusa Evoli - Suplement 2012
Św. Michał Archanioł i jego symbolika - Marek Rostkowski
Mircea Eliade i homo religiosus (cz. I) - Maciej Zborek
Filozofia prawdziwego państwa - Adam Danek
Świętokradcze ramię Rewolucji - Marek Rostkowski
Baron Ungern - Bóg Wojny - Aleksander Dugin
Pierwsze wydobycie Rtęci z Kopalni - Abraxas
Recenzje - Warto nie tylko przeczytać

piątek, 22 lutego 2013

Reakcjonista nr XV

Wedanta a Zachodnia tradycja (cz. I) - Ananda Coomaraswamy
Rzeczywistość w czterdziestu strofach (Ulladu narpadu) - Ramana Maharshi
Islam a kwestia przemocy - Seyyed Hossein Nasr
Kim jest niewierny? - Charles Le Gai Eaton
Zamknięcie oka serca i narodziny modernizmu - Jean Borella
René Guénon: Wschód i Zachód - Julius Evola
Czym jest hiszpański falangizm? - Julius Evola
Jan Donoso Cortés - Julius Evola
Moje wspomnienia o Juliusie Evoli - Wywiad z Renato Del Ponte
Tradycja i świat współczesny - Karol, książę Walii
Chrześcijański etos wojny świętej w średniowiecznej Europie (cz. II) - Tomasz Tulejski
Mircea Eliade w poszukiwaniu wolności absolutnej - Maciej Zborek
Powieść inicjacyjna - Adam Danek
Misteryjna idea dwóch "dróg" - KS
Misja tradycjonalizmu - Aleksander Dugin
'Isa Nur al-Din - Multimedialna biografia Frithjofa Schuona - Marek Rostkowski
Recenzje - Warto nie tylko przeczytać

piątek, 30 grudnia 2011

Reakcjonista nr XIV

Sophia Perennis - Frithjof Schuon
Różaniec jako droga duchowa (cz. II) - Jean Hani
Jakie jest duchowe znaczenie cywilizacji? - Martin Lings
Cykl arturiański - Julius Evola
Mistrzowie Prawicy: Józef de Maistre - Julius Evola
Pod znakiem pióra i miecza (cz. II) - Marek Rostkowski
Chrześcijański etos wojny świętej w średniowiecznej Europie (cz. I) - Tomasz Tulejski
Tradycja jako przekaz - Adam Danek
Nauka o społeczeństwie organicznym - Adam Danek
Erotyzm i Imperium - Aleksander Dugin
Recenzje - Warto nie tylko przeczytać

Reakcjonista nr XII-XIII - ponownie w dystrybucji